logo
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
logo

Kis létszámú egyetemi csoportok hatékony oktatása

Kurzus leírása

A kezdő oktatók számára a hatékony gyakorlati oktatáshoz szükséges ismeretek biztosítása és a szükséges készségek kialakítása, melyek a tanulók aktivizálása, a rendszeres interakció, az egyénre szabott feladatok és az egyénre szabott értékelés. Ezek megismeréséhez és alkalmazásához, illetve ezek online keretek között történő alkalmazásának speciális – módszertani és technológiai - feltételeinek megismeréséhez nyújt a kurzus segítséget.

Kurzus kimenete
  • képessé válnak gyakorlati órák tartalmának, tanulói tevékenységeknek a megtervezésére, a gyakorlati órák levezetésére, a tanulói teljesítmény mérésére és értékelésére, az esetleges menet közbeni változtatásokra, megfelelő tanulási tevékenységek tervezésére
  • elsajátítják a különböző tanulási környezetek főbb jellemzőit, a kiscsoportos oktatásban alkalmazható oktatási módszerek főbb sajátosságait
  • megismerik a képzési kimeneti követelmények fogalmát, a tartalom (cél- és követelményrendszer), a tanulási környezet, a taneszközök és az alkalmazott oktatási módszerek közötti kölcsönhatást, a módszerválasztást meghatározó tényezőket, az önálló, ill. kiscsoportos tanulói munka főbb jellemzőit, a lehetséges tanári szerepeket
  • képessé válnak a kiscsoportos online foglalkozások hatákonyságához szükséges kiegészítő feltételek figyelembe vételére a foglalkozás tervezése és megtartása során
  • alkalmazzák az elsajátított ismereteket saját tantárgyaikra vonatkoztatva
Előadó(k)
Dr. Reményi Judit, egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Adatok
Kurzuskód: PHDLA3010
Ideje: 2020.03.05. 09:00 - 13:30
Helyszín: BME Z 9.05
Mely doktori iskola részére: összes
Résztvevők ajánlott száma: 20 fő
Kiknek ajánljuk: doktoranduszoknak, doktorjelölteknek és fiatal kutatóknak